اين لوله پلی اتیلن ابهر معمولا دارای يك قطعه مسدود کننده صفحه ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمين‏گاه متصل است و با حركت آونگی خود مسير عبور سيال را باز يا مسدود می كند.
این شیر یکطرفه از نوع بدون فلنج و بدنه باریک بوده که موسوم به شیر یکطرفه لولایی ویفری می باشد. این شیر غالبا در سیستم های تاسیسات به دلیل اشغال فضای محدود استفاده می شود.
افت فشار این شیرها در حالت کاملا باز نسبت به سایر شیرهای یکطرفه کمتر بوده و حداقل می باشد.
شیر ها در دماهای مختلف با توجه به نصب، جریان یا فشاری که در آن استفاده می شود، متفاوت است. با توجه به مقدار دمای اعمال شده در نصب، انواع شیرهای مختلفی وجود دارد.
از‌همین رو در بسیاری از تأسیسات تولیدی از شیر یکطرفه ویفری لولایی مقاوم در برابر دما استفاده می شود.